Washington and family W. Sartain detail 4

Washington -and- family --W. Sartain -detail.jpg.

Leave a Reply